صنایع چوب و MDF هنر نوین
صفحه اصلی
آشپزخانه
اتاق خواب
قفسه و کمد
میز و صندلی
طراحی داخلی
دفاتر و سالن ها
سایر
                               
   
 
میز کامپیوتر
طرح لوبیا
میز کامپیوتر
مناسب برای دفاتر و فضاهای کوچک
میز غذاخوری
میز غذا خوری ساده دو نفره قهوه ای روشن
میز غذاخوری
میز چهار نفره قهوه ای سوخته
میز و صندلی اداری
طرح قهوه ای سوخته و صندلی های پایه فلزی
میز مطالعه
میز و صندلی مطالعه و قفسه کتاب و کمد
میز و صندلی
میز و صندلی اداری با طرح چوب قهوه ای تیره
میز و صندلی اداری
میز و صندلی اداری با طرح چوب قهوه ای تیره
میز غذاخوری
میز و صندلی غذاخوری چهار نفره با ابعاد کوچک
میز و صندلی
مناسب برای دفاتر خدمات کامپیوتری
میز مطالعه
میز و صندلی مطالعه با پایه فلزی
میز و صندلی اداری
مناسب برای ادارات و جلسات
میز کامپیوتر
میز کامپیوتر با قفسه ها مختلف و فضای اضافی برای لوازم جانبی
میز
میز کار کودکان مناسب برای مهد کودک ها
میز و صندلی
میز و صندلی کودک مناسب برای مهد کودک ها
 
right
میز کامپیوتر
میز کامپیوتر
میز غذاخوری
میز غذاخوری
میز و صندلی اداری
میز مطالعه
میز و صندلی
میز و صندلی اداری
میز غذاخوری
میز و صندلی
میز مطالعه
میز و صندلی اداری
میز کامپیوتر
میز
میز و صندلی
right
تعدادی از تصاویر الگو که مشاهده می فرمایید با نرم افزارهای طراحی سه بعدی ساخته شده و تعدادی و الزاماً تمام الگوها از نمونه کارهای هنرنوین نیست
 
طراحی و اجرا توسط گروه نرم افزاری ایران وب گستر iranwebgostar.com